جشنواره شلغم یک سنت هلندی مرتبط با سوئیس

جشنواره شلغم

جشنواره شلغم هر ساله در ماه اکتبر و نوامبر در زوریخ برگزار می شود. در این رویداد در زوریخ شلغم‌های زیادی خراشیده می‌شوند. شلغم – یا räbe در مناطق آلمانیِ سوئیس ستاره فصل پاییز است. این جشنواره یک مهمانی در پاییز است که با هنرها و شمع‌های روشن و رژه‌ها آمیخته شده است. در اصل […]