۲۹ اردیبهشت – روز جهانی موزه

روز جهانی موزه

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در تاریخ ۱۸ می سال ۱۹۷۷ توسط گروه شورای بین المللی موزه، این تاریخ را به عنوان روز جهانی موزه برگزیدند. بیش از ۱۳۵ کشور در جهان عضو شورا بین المللی موزه هستند و ایران نیز عضو این شورا می باشد. روز جهانی موزه در کشورمان مصادف با ۲۹ […]