27 سپتامبر – روز جهانی گردشگری و جهانگردی

روز جهانی گردشگری و جهانگردی

توجه به گشت و گذار و کیفیت زندگی باعث شد تا وقتی که انسان ها به سطحی از رفاه رسیدند، مسافرت و دیدن مکان هایی دور از محل زندگی خود یک اصل مهم و تازه به حساب بیاورند. از همین رو پایه های جهانگردی و گردشگری شکل گرفت و اهمیت آن روز به روز افزایش […]

۲۹ اردیبهشت – روز جهانی موزه

روز جهانی موزه

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در تاریخ ۱۸ می سال ۱۹۷۷ توسط گروه شورای بین المللی موزه، این تاریخ را به عنوان روز جهانی موزه برگزیدند. بیش از ۱۳۵ کشور در جهان عضو شورا بین المللی موزه هستند و ایران نیز عضو این شورا می باشد. روز جهانی موزه در کشورمان مصادف با ۲۹ […]