30 تیر ، روز جهانی شطرنج

روز جهانی شطرنج

روز بیستم جولای برابر با 30 تیر سال 1399 ، به عنوان روز جهانی شطرنج نامگذاری شده است . در روز 20 جولای 1924 در هشتمین دوره بازی های المپیک تابستانی که در پاریس برگزار می شد. تاسیس فدراسیون شطرنج اعلام شد. فدراسیون جهانی شطرنج با نام FIDE مسئول برگزاری مسابقات و نظارت بر آن […]