25 سپتامبر روز جهانی داروساز

روز جهانی داروساز ، یادمانی برای داروسازان

در بین مناسبت ها و اتفاقات مختلف دسته ای از روز ها و یاد بود ها وجود دارند که به مدافعان سلامت اختصاص دارند. کسانی که عمر و زندگی خود را صرف روشی برای رهایی بشر از رنج بیماری می کنند. این دلیلی است که به پزشکان و کلیه کسانی که در این راه فعالیت […]

روز جهانی هپاتیت ، هشداری برای بشریت

روز جهانی هپاتیت ، هشداری برای بشریت

در طی سالیان متمادی بیماری های زیادی زندگی بشر را تهدید کرده است. بیماری هایی که در گذشته دور جان تعداد بیشماری از افراد را گرفته و اکنون یا به طور کلی به فراموشی سپرده شده اند، و یا بیماری هایی که تازه تکامل یافته و با ستیز با بشریت برخواسته اند. هپاتیت از آن […]