18 مرداد – روز جهانی گربه ها

روز گربه

انسان ها از دیرباز همیشه به دنبال یک همراه و همدم در کنار خود بوده اند. حضور یک موجود زنده دیگر در کنار انسان نوید بخش وجود زندگی در اطراف اوست. البته دلیل نگهداری انسان از حیوانات فقط این نیست و شاید بتوان دلایلی مختلفی از جمله نیاز به این موجودات را برای حضور آنان […]

جشنواره شلغم یک سنت هلندی مرتبط با سوئیس

جشنواره شلغم

جشنواره شلغم هر ساله در ماه اکتبر و نوامبر در زوریخ برگزار می شود. در این رویداد در زوریخ شلغم‌های زیادی خراشیده می‌شوند. شلغم – یا räbe در مناطق آلمانیِ سوئیس ستاره فصل پاییز است. این جشنواره یک مهمانی در پاییز است که با هنرها و شمع‌های روشن و رژه‌ها آمیخته شده است. در اصل […]